આપનું સ્વાગત છે !

રીડગુજરાતી.કોમમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં આપ ટૂંકીવાર્તાઓ, હાસ્ય-લેખો, બોધકથાઓ, બાળસાહિત્ય, કાવ્ય-ગઝલ, અધ્યાત્મિક લેખો સહિત વિવિધ પ્રકારનું વાંચન કરી શકો છો. આપ આપને મનગમતા લેખો ડાઉનલોડ કરી શકો છો, તેની પ્રિન્ટ લઈ શકો છો. રીડગુજરાતીમાં જો આપ નવા વાચક હોવ તો આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરો. આભાર.